ยิ่งใหญ่ ล้นหลาม....

ยิ่งใหญ่ ล้นหลาม....

ยิ่งใหญ่ ล้นหลาม คึกคัก!!!!

วิชาการ เนี๊ยบ

วิทยากร...แน่น

ผู้ฟัง...รับ เน้นฯ

#BEYONDRESILIENCE2022