ยิ่งใหญ่ ล้นหลาม คึกคัก

ยิ่งใหญ่ ล้นหลาม คึกคัก

ยิ่งใหญ่ ล้นหลาม คึกคัก!!!!

ชื่นชม เชิดชู...คนที่ "ใช่"

รางวัลแด่คนช่างฝัน

คนขยัน คนทำงาน

#BEYONDRESILIENCE2022