มหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19

โครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

“การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืนหลังวิกฤตการณ์โควิด 19”

14 - 16 กันยายน 2565

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตรวจสอบรายชื่อบริการข้อมูล
ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

161/1 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7432-6091-7, 0-7432-6093-6